p422

tulpparaplu assorti

tulpparaplu assorti

TLP-8-ASS paraplu, met geregistreerd model tulphandvat, automaat, zwarte stok en frame, bijpassend gekleurd rubber gecoat tulphandvat, assorti verpakt.
tulpenparaplu